Giá trị tài sản ròng là gì? Ý nghĩa và cách tính giá trị tài sản ròng?

Giá trị tài sản ròng là gì ? Giá trị tài sản ròng tiếng Anh là gì ? Các loại tài sản ròng ? Ý nghĩa của tài sản ròng ? Cách tính giá trị tài sản ròng ? Giá trị tài sản ròng ( Net Worth ) theo pháp luật mới nhất ?

Tài sản ròng là giá trị vô cùng quan trọng của mỗi cá thể, đặc biệt quan trọng là so với doanh nghiệp. Nhưng thực tiễn không phải ai cũng hiểu rõ giá trị tài sản ròng là gì ? Có phải lệch giá cao thì tài sản ròng sẽ cao ? Cách tính giá trị tài sản ròng cho đúng ? Bài viết dưới đây sẽ góp thêm phần làm rõ những câu hỏi trên.

gia-tri-tai-san-rong-la-gi-y-nghia-va-cach-tinh-gia-tri-tai-san-rong

Luật sư tư vấn pháp luật về tài sản ròng trực tuyến: 1900.6568

1. Giá trị tài sản ròng là gì?

Giá trị tài sản ròng là giá trị của tất cả tài sản tài chính và phi tài chính đang sở hữu trừ đi tất cả các khoản nợ chưa thanh toán. Trong đó tài sản bao gồm tiền mặt và các khoản đầu tư, bất động sản, xe ô tô hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị mà bạn sở hữu. Nợ chưa thanh toán hay nợ phải trả là những gì cá nhân nợ trên các tài sản đó – bao gồm các khoản vay mua xe, thế chấp của cá nhân và nợ vay bạn bè, người thân.

2. Giá trị tài sản ròng tiếng Anh là gì?

Giá trị tài sản ròng tiếng Anh là: Net Worth

Bất cứ một ai cũng có Net Worth ( thậm chí còn là giá trị Net Worth hoàn toàn có thể âm ). Net Worth là một công cụ dùng để nhìn nhận đúng mực về tài lộc bạn đang chiếm hữu. Nó hoàn toàn có thể vận dụng được cho cá thể, công ty, doanh nghiệp, chính phủ nước nhà. Thậm chí Net Worth còn vận dụng được cho hàng loạt vương quốc.

3. Các loại tài sản ròng:

 • Giá trị tài sản ròng của cá thể :

– Là giá trị tổng tài sản của cá thể trừ đi những khoản nợ ; – Bằng cấp, giáo dục, ngoại ngữ là tài sản vô hình ảnh hưởng tích cực đến tình hình kinh tế tài chính của mỗi người nhưng không được tính vào giá trị tài sản ròng, do tài sản chỉ tính những khoản hoàn toàn có thể quy đổi thành tiền mặt được. – Ví dụ như giá trị tài sản ròng của cá thể gồm tiền mặt, trang sức đẹp, hay là những khoản tiền đã được góp vốn đầu tư, khoản tiền hưu trí, tiền tiết kiệm chi phí, … Nợ của cá thể phải trả gồm có nợ bảo vệ ( nợ thế chấp ngân hàng tài sản ), nợ không có bảo vệ ( vay tiêu dùng, vay cá thể, … )

 • Giá trị tài sản ròng của công ty :

– Net Worth trong kinh doanh với công ty, doanh nghiệp nào đó sẽ được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Net Worth trong báo cáo tài chính dựa trên giá trị của tất cả những tài sản và nợ mà doanh nghiệp đó sẽ phải trả.

Xem thêm: Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

– Ngoài ra, những khoản giá trị tài sản ròng trên bảng cân đối kế toán vượt quá số vốn của chủ sở hữu cùng với những cổ đông đồng nghĩa tương quan với việc những giá trị đó sẽ bị âm, những cổ đông sẽ bị lỗ ( lỗ lũy kế là sự suy giảm giá trị tài sản : giá trị trên sổ sách lớn hơn giá trị thu thực tiễn ).

 • Giá trị tài sản ròng đối với chính phủ:

Tất cả tài sản và nợ trong bảng cân đối kế toán cũng có thể được xây dựng cho các Chính Phủ. So với nợ Chính Phủ thì Net Worth sẽ là thước đo thể hiện sức mạnh tài chính của Chính phủ đó.

 • Giá trị tài sản ròng đối với quốc gia:

Net Worth của 1 quốc gia sẽ là tổng giá trị ròng của tất cả các công ty + cá nhân cư trú tại một quốc gia + tài sản ròng của chính phủ. Giá trị này sẽ cho thấy sức mạnh về tài chính của quốc gia đó như thế nào.

Hay nói đúng mực là giá trị tài sản kinh tế tài chính và phi kinh tế tài chính trừ đi nợ của 1 quốc gia. Nó gồm có tài sản ròng cá thể + tài sản ròng công ty + Tài sản ròng của Chính Phủ. Đây chính là thước đo để xem sự vững mạnh, kinh tế tài chính của một quốc gia như thế nào, nếu quốc gia tài sản ròng ít nhưng nợ công lại quá nhiều thì rất đáng quan ngại về kinh tế tài chính, xã hội, mức sống đặc biệt quan trọng là chất lượng đời sống của người dân ở đây.

 • Giá trị tài sản ròng trong sàn chứng khoán :

Giá trị tài sản ròng sàn chứng khoán chính là một phần tạo nên tổng tài sản trong tài sản của một cá thể, công ty hay doanh nghiệp. Chứng khoán cũng được xem là một tài sản nó là đại diện thay mặt CP của một công ty, nếu cá thể chiếm hữu thì đó là tài sản cá thể còn doanh nghiệp thì đó là tài sản của doanh nghiệp.

4. Ý nghĩa của tài sản ròng:

Như đã đề cập ở trên thì khi tài sản ròng tăng chứng tỏ nợ của bạn đang giảm, tài sản của bạn đang tăng lên. Như vậy có nghĩa là kinh tế tài chính đang giữ ở mức không thay đổi, mà có chiều hướng tịch cự. Nếu như tổng tài sản bạn tăng lên nhưng nợ không tăng thì giá trị tài sản ròng tăng, như vậy chứng tỏ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, sản xuất hoặc những tài sản của bạn đang có khunh hướng tăng lên. Đây là tín hiệu chứng tỏ sự tăng trưởng theo chiều hướng tích cực, nếu là công ty thì chứng to công ty đang trên đà tăng trưởng và thu về doanh thu.

 • Giá trị tài sản ròng đối với cá nhân:

Đối với cá thể, giá trị tài sản ròng chính là giá trị tài sản của cá thể đó trừ đi những khoản vay, đang còn nợ. Ví dụ đơn cử nhất về giá trị tài sản ròng của cá thể sẽ được tính vào giá trị ròng của họ là những khoản tiền hưu trí, những khoản tiền được góp vốn đầu tư, nhà đất hay xe cộ, tiền mặt, trang sức đẹp, tiền tiết kiệm chi phí … Trong khi đó, những khoản vay nợ mà một cá thể sẽ phải trả gồm có, nợ bảo vệ ( nợ được thế chấp ngân hàng tài sản ) và nợ không có bảo vệ ( nợ không được thế chấp ngân hàng như vay tiêu dùng, những khoản nợ cá thể … ) .

Xem thêm: Chỉ số NAV là gì? Công thức tính và ý nghĩa của Net Asset Value?

Các tài sản vô hình như bằng cấp, chứng từ học tập, ngành nghề và những chứng từ khác sẽ không được tính vào giá trị tài sản ròng, mặc dầu những tài sản vô hình dung đó, trong nhiều trường hợp lại là địa thế căn cứ, cơ sở và công cụ để giúp cá thể kiếm tiền, tự chủ động năng lực kinh tế tài chính của họ.

 • Giá trị tài sản ròng đối với doanh nghiệp:

Giá trị tài sản ròng Net Worth trong kinh doanh thương mại so với mỗi công ty, doanh nghiệp nào đó sẽ được gọi là giá trị sổ sách hoặc vốn của chủ sở hữu riêng. Giá trị này được đo lường và thống kê dựa trên giá trị của tổng thể những tài sản và khoản nợ mà doanh nghiệp đó sẽ phải trả. Số liệu trong thực tiễn và đơn cử sẽ được bộc lộ trên báo cáo giải trình kinh tế tài chính mà họ thực thi. Ngoài ra, trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, nếu những khoản lỗ lũy kế vượt quá số vốn của chủ sở hữu và những cổ đông thì đồng nghĩa tương quan với việc giá trị tài sản đó sẽ bị âm, cũng có nghĩa là những nhà đầu tư, cổ đông bị lỗ.

Giá trị tài sản ròng của mỗi vương quốc sẽ là tổng giá trị ròng của tổng thể và toàn diện toàn bộ những đối tượng người tiêu dùng có tương quan và được tính bằng công thức sau : Giá trị tài sản ròng vương quốc = Giá trị tài sản ròng của tổng thể những công ty + tổ chức triển khai + cá thể cư trú trong vương quốc đó + tài sản ròng của chính phủ nước nhà Giá trị tài sản ròng của vương quốc càng lớn cho bộc lộ được sức mạnh kinh tế tài chính của nước đó so với những nước khác.

5. Cách tính giá trị tài sản ròng:

                                     Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản – nợ phải trả 

Trong đó :

Xem thêm: Giá trị tài sản ròng của quỹ là gì? Nội dung và công thức

 • Tổng giá trị tài sản : Tổng giá trị sàn chứng khoán của quĩ tính theo thị giá + tiền mặt .
 • Nợ phải trả : Nợ ngân hàng nhà nước ( gốc + lãi ) hoặc là nợ nhà đầu tư

Ví dụ : Một công ty A có tổng giá trị tài sản là 100 triệu nhưng có nợ ngân hàng nhà nước 30 triệu thì Tài sản ròng của công ty A = 100 – 30 = 70 triệu đồng

 • Tổng giá trị tài sản

Giá trị tài sản ở đây gồm có : – Tài sản lưu động : tiền gửi ngân hàng nhà nước, tiền mặt, chứng từ tiền gửi hay những khoản tiền tương tự khác – Bất động sản : Nhà ở, công ty, những khoản góp vốn đầu tư về đất đai, mặt phẳng … – Tài sản tiết kiệm chi phí – Tài khoản hưu trí – Tài sản hoặc cố phẩn kinh doanh thương mại – Các khoản cho vay hoặc góp vốn đầu tư nào đó – Các khoản tiền thu về từ lãi suất vay cho vay, bảo hiểm nhân thọ, bồi thường …

 • Tổng nợ phải trả :

Tổng nợ phải trả ở đây là : – Vay thế chấp ngân hàng : Vay thế chấp ngân hàng công ty, thế chấp ngân hàng nhà …. – Vay trả góp : Vay mua trả góp, vay tín chấp trả góp – Thẻ tín dụng thanh toán : Sử dụng thẻ tín dụng thanh toán và nợ.

 • Tác dụng của việc tính giá trị tài sản ròng:

Việc xem xét, giám sát và sử dụng tới giá trị tài sản ròng sẽ cho tất cả chúng ta biết được rất nhiều điều, đặc biệt quan trọng là có tương quan đến tình hình kinh tế tài chính của một doanh nghiệp để từ đó, dựa vào làm cơ sở và ra những quyết định hành động có tương quan như :

 • Giá trị tài sản ròng Net Worth là thước đo, nhìn nhận mức độ giàu hoặc nghèo, bộc lộ năng lực, tình hình kinh tế tài chính của một cá thể, tổ chức triển khai, doanh nghiệp hoặc của một chính phủ nước nhà, vương quốc bất kể
 • Dựa vào giá trị tài sản ròng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi, định hình được sự tăng trưởng kinh tế tài chính của cá thể hay tổ chức triển khai đang ở mức nào
 • Tính toán giá trị tài sản ròng giúp thực thi cân đối kinh tế tài chính tốt và hiệu suất cao hơn, không chú trọng riêng vào những khoản thu nhập
 • Có sự quan tâm, đánh giá chính xác về số khoản vay nợ mà cá nhân, tổ chức hay quốc gia đó đang phải gánh chịu

 • Nhìn thấy rõ hơn về tính hình, mức độ nợ nần của cá thể hoặc tổ chức triển khai để tìm ra những giải pháp, , kế hoạch để nhanh gọn xử lý số nợ đó
 • Giá trị tài sản ròng là một tiêu chuẩn quan trọng trong việc nhìn nhận năng lượng hồ sơ vay vốn và là cơ sở quyết định hành động để địa thế căn cứ vào đó, có duyệt khoản vay cho cá thể, doanh nghiệp đó hay không ?

Kết luận: Giá trị tài sản ròng Net Worth là một chỉ số, chỉ tiêu tài chính quan trọng, không những giúp doanh nghiệp, cá nhân mà ở tầm cao hơn là các Chính phủ, quốc gia có cái nhìn chính xác, cụ thể và trực tiếp nhất về tình hình tài chính của mình. Các nhà đầu tư cũng có thể thông qua chỉ tiêu này để đánh giá năng lực kinh doanh và đưa ra quyết định đầu tư vốn hoặc có nên duyệt khoản vay cho đối tượng đó hay không.

Source: https://dpbb.vn
Category: Hỏi đáp

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*