Top #10 Câu Nói Nổi Tiếng Của Lỗ Tấn Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2022 # Top Trend | https://dpbb.vn

— Bài mới hơn —
Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “ cộng sản ” là ta được họ yêu quý. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có nghĩa vụ và trách nhiệm gột rửa cho những chiến sỹ đó .

Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước .
Ưu điểm của người trẻ tuổi ta là nhiệt huyết, giàu niềm tin xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu trong thực tiễn, bệnh cá thể, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể người trẻ tuổi ta ra sức tăng trưởng những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của người trẻ tuổi ta là “ tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên ”. Ý nghĩa của nó là : phải xung phong làm gương mẫu trong công tác làm việc, trong học hỏi, trong tân tiến, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chãi trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời phải vui tươi, linh động. Bác mong mỗi cháu và toàn thề những cháu nam nữ người trẻ tuổi nỗ lực làm tròn trách nhiệm, để xứng danh với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy .
Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sáng, phải xứng danh là người chỉ huy, là người nô lệ trung thành với chủ của nhân dân .
Ví không có cảnh đông tàn / Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân / Nghĩ mình trong bước gian nan / Tai ương rèn luyện, niềm tin thêm hăng .
Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải rất là làm, việc gì có hại cho dân phải rất là tránh. Phải quan tâm xử lý hết những yếu tố quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc hoàn toàn có thể nâng cao đời sống vật chất, ý thức của dân phải được đặc biệt quan trọng quan tâm …
Chúng ta muốn độc lập, tất cả chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng tất cả chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không ! Chúng ta thà quyết tử tổng thể, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Giờ cứu nước đã đến. Ta phải quyết tử đến giọt máu sau cuối, để giữ gìn quốc gia .
Nước Nước Ta là một. Dân tộc Nước Ta là một. Sông hoàn toàn có thể cạn, núi hoàn toàn có thể mòn, nhưng chân lý ấy không khi nào biến hóa .
Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc bản địa ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bè bạn ta. Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của tất cả chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy .
Cô giáo, thầy giáo trong chính sách ta cần phải góp thêm phần vào công cuộc thiết kế xây dựng XHCN. Phải có chí khí hùng vĩ, phải “ tiên ưu, hậu lạc ”, nghĩa là khó khăn vất vả thì chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng danh là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng lên báo, không được thưởng huân chương, tuy nhiên những người thầy tốt là những anh hùng vô danh … .
Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hài hòa và hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải tăng trưởng thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm .
Tôi tuyệt nhiên không ham muốn sự nghiệp giàu sang chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với những cụ già hái củi, trẻ nhỏ chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi .
Chúng ta phải nhớ rằng : người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở … Tư tưởng hẹp hòi thì hành vi cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi thì không hề tăng trưởng .
Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “ cộng sản ” là ta được họ yêu dấu. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có nghĩa vụ và trách nhiệm gột rửa cho những chiến sỹ đó .
Còn non, còn nước, còn người / Thắng giặc Mỹ, ta sẽ thiết kế xây dựng hơn mười thời nay ! Dù khó khăn vất vả khó khăn đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ trọn vẹn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ đoàn viên một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã gan góc đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ ; và đã góp thêm phần xứng danh vào trào lưu giải phóng dân tộc bản địa .
Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước .
Ưu điểm của người trẻ tuổi ta là nhiệt huyết, giàu ý thức xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tiễn, bệnh cá thể, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể người trẻ tuổi ta ra sức tăng trưởng những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của người trẻ tuổi ta là “ tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên ”. Ý nghĩa của nó là : phải xung phong làm gương mẫu trong công tác làm việc, trong học hỏi, trong văn minh, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chãi trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời phải vui tươi, linh động. Bác mong mỗi cháu và toàn thề những cháu nam nữ người trẻ tuổi nỗ lực làm tròn trách nhiệm, để xứng danh với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy .
Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ vô cùng đảm đang, đã góp phần rất nhiều trong chiến đấu và sản xuất. Đảng, nhà nước cần có kế hoạch thiết thực để tu dưỡng, cất nhắc và giúp sức để ngày càng thêm nhiều phụ nữ đảm nhiệm nhiều việc làm kể cả chỉ huy. Phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đây là thực sự là một cuộc cách mạng .
Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sáng, phải xứng danh là người chỉ huy, là người nô lệ trung thành với chủ của nhân dân .
Ví không có cảnh đông tàn / Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân / Nghĩ mình trong bước gian nan / Tai ương rèn luyện, ý thức thêm hăng .
Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải rất là làm, việc gì có hại cho dân phải rất là tránh. Phải quan tâm xử lý hết những yếu tố quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc hoàn toàn có thể nâng cao đời sống vật chất, ý thức của dân phải được đặc biệt quan trọng quan tâm …

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Nước Nước Ta là một. Dân tộc Nước Ta là một. Sông hoàn toàn có thể cạn, núi hoàn toàn có thể mòn, nhưng chân lý ấy không khi nào đổi khác .
Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc bản địa ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn hữu ta. Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của tất cả chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy .
Cô giáo, thầy giáo trong chính sách ta cần phải góp thêm phần vào công cuộc kiến thiết xây dựng XHCN. Phải có chí khí hùng vĩ, phải “ tiên ưu, hậu lạc ”, nghĩa là khó khăn vất vả thì chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng danh là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng lên báo, không được thưởng huân chương, tuy nhiên những người thầy tốt là những anh hùng vô danh … .
Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hài hòa và hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải tăng trưởng thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm .
Tôi tuyệt nhiên không ham muốn sự nghiệp giàu sang chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với những cụ già hái củi, trẻ nhỏ chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi .
Chúng ta phải nhớ rằng : người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở … Tư tưởng hẹp hòi thì hành vi cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi thì không hề tăng trưởng .
Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có thân thiện quần chúng, có được đáng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người đó có tài mà không dùng đúng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn trọng, thì không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm vào những vị thế chỉ huy. Như thế rất có hại …
Kiệm là tiết kiệm chi phí, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi …. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng sung sướng. Như thế mới đúng là kiệm. Tiết kiệm phải nhất quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong 1 giờ, mà lê dài 2, 3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật tư, là xa xỉ. Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ … Vì vậy xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào .

Cần Kiệm Liêm Chính

Báo Cứu quốc, 6-1949Hồ Chí Minh toàn tập
Non sông Nước Ta có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc bản địa Nước Ta có sánh vai với những cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần nhiều ở công học tập của những cháu .
Điều mong ước sau cuối của tôi là : Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, kiến thiết xây dựng một nước Nước Ta tự do, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp thêm phần xứng danh vào sự nghiệp cách mạng quốc tế .
Nước Nước Ta có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc bản địa Nước Ta quyết đem tổng thể tình thần và lực lượng, sức mạnh và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do ấy …
Để thật sự bình quyền, phụ nữ phải ra sức phấn đấu, chị em phải cố gắng nỗ lực học tập. Học văn hóa truyền thống, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu không học thì không văn minh, có quyết tâm thì nhất định học được …
Cuộc kháng chiến vĩ đại của ta là một kho nguyên vật liệu vô tận cho những tác phẩm xuất bản mà đồng bào ta đang chờ đón. Tương lai rực rỡ tỏa nắng của Tổ quốc là cái nền tảng không bờ bến cho sự tăng trưởng năng lực của mọi người .
Một người cách mạng khi nào cũng phải trung thành với chủ, nhiệt huyết, xem quyền lợi của Đảng và dân tộc bản địa quí hơn tính mệnh của mình. Bao giờ cũng quang minh, chính trực, ham cách hoạt động và sinh hoạt tập thể, luôn luôn săn sóc dân chúng, giữ gìn kỷ luật, chống lại “ bệnh cá thể ” .
Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ thực trạng sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để thay thế sửa chữa khuyết điểm. Như thế mới là một Đảng tân tiến, mạnh dạn, chắc như đinh, chân chính .
Cách dạy trẻ : cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa truyền thống. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui tươi, linh động, tự nhiên, tự động hóa, tươi tắn của chúng, chớ làm cho chúng trở nên già cả .
Lợi ích của cá thể gắn liền với quyền lợi của tập thể. Nếu quyền lợi cá thể xích míc với quyền lợi tập thể, thì đạo đức cách mạng yên cầu quyền lợi riêng của cá thể phải phục tùng quyền lợi chung của tập thể .

Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và giải phóng loài người.

Những người trong những văn phòng đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần – Kiệm – Liêm – Chính thì dễ trở thành hủ bại, biến thành sâu mọt của dân .

Admin Quản trị hệ thống

— Bài cũ hơn —

Source: https://dpbb.vn
Category: Câu nói hay

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*