Những câu nói tiếng Anh hay nhất về sách

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về sách nhằm mục đích khơi gợi tình yêu và niềm đam mê đọc sách tới tổng thể những bạn .

               Sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Từ trước đến nay, sách được coi là phương tiện để truyền kiến thức, mỗi loại sách lại giúp truyền tải những nội dung và kiến thức khác nhau. Có nhà văn đã từng nói “sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người”, vì thế sách đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta. Để khơi gợi tình yêu và niềm đam mê đọc sách tới các bạn, English4u xin chia sẻ những câu nói hay nhất về sách bằng tiếng Anh. Đừng bỏ lỡ đọc bài viết này vì đây là một trong những cách học nghe và nói tiếng Anh đấy.

=> Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng

=> Những câu nói hay về tình yêu trong tiếng Anh

=> Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về bản thân

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về sách
1. Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking. ( Albert Einstein )
=> Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen tâm lý lười biếng .
2. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read. ( Mark Twain )
=> Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc .
3. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write. ( John Adams )
=> Chúng ta hãy êm ả dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện đi lại của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết .
4. Nature and books belong to the eyes that see them. ( Ralph Waldo Emerson )
=> Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng .
5. Be careful about reading health books. You may die of a misprint. ( Mark Twain )
=> Hãy cẩn trọng khi đọc sách về sức khỏe thể chất. Bạn hoàn toàn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn .
6. Good books, like good friends, are few and chosen ; the more select, the more enjoyable. ( Louisa May Alcott )
=> Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn ; lựa chọn càng nhiều, chiêm ngưỡng và thưởng thức càng nhiều .
7. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend .
=> Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay sống lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt .
8. The awful thing, as a kid reading, was that you came to the end of the story, and that was it. I mean, it would be heartbreaking that there was no more of it. ( Robert Creeley )
=> Như một đứa trẻ đọc truyện, điều tồi tệ là khi bạn đọc đến hồi kết, và thế rồi xong. Ý tôi là thật đau khổ khi truyện không còn thêm nữa .
9. The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries. ( Rene Descartes )
=> Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với những bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua .
10. It is from books that wise people derive consolation in the troubles of life. ( Victor Hugo )
=> Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc sống .
11. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. ( Dr Seuss )
=> Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều .
12. In books lies the soul of the whole past time. ( Thomas Carlyle )
=> Trong những cuốn sách chứa đựng linh hồn của suốt chiều dài quá khứ .
13. You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel as if you’ve lost a friend .

=> Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn.

14. You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them. ( Mahatma Gandhi )
=> Không cần phải đốt sách để tàn phá một nền văn hóa truyền thống. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi .
15. The more I read, the more I meditate ; and the more I acquire, the more I am enabled to affirm that I know nothing. ( Voltaire )
=> Tôi càng đọc, tôi càng suy ngẫm ; và tôi càng được nhiều, tôi càng hoàn toàn có thể tin chắc mình không biết điều gì .
16. All that mankind has done, thought or been : it is lying as in magic preservation in the pages of books. ( Thomas Carlyle )
=> Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành : được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách .
17. What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books. ( Thomas Carlyle )
=> Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào vào điều tất cả chúng ta đọc sau khi tổng thể những thầy cô giáo đã xong việc với tất cả chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở .
18. Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations. ( Henry David Thoreau )
=> Sách là nguồn của cải quý báu của quốc tế và là di sản xứng danh của những thế hệ và những vương quốc .
19. I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book. ( Groucho Marx )
=> Tôi thấy truyền hình rất có tính giáo dục. Mỗi khi ai đó bật ti vi lên, tôi lại sang phòng khác và đọc sách .
20. Books are but waste paper unless we spend in action the wisdom we get from thought. ( Edward Bulwer Lytton )
=> Sách chỉ phí giấy nếu tất cả chúng ta không hành vi theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại .
21. Perhaps they were right in putting love into books … Perhaps it could not live anywhere else. ( William Faulkner )
=> Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách … Có lẽ nó không hề sống ở bất kỳ nơi nào khác .
22. I read my eyes out and can’t read half enough … the more one reads the more one sees we have to read. ( John Adams )
=> Tôi đọc lồi cả mắt và vẫn không đọc được đủ tới 50% … người ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải đọc .
23. Never lend books – nobody ever returns them ; the only books I have in my library are those which people have lent me. ( Anatole France )
=> Đừng khi nào cho mượn sách – chưa ai từng trả lại chúng ; những cuốn sách duy nhất tôi có trong thư viện của mình là những cuốn người khác cho tôi mượn .
24. I hate books ; they only teach us to talk about things we know nothing about. ( Jean Jacques Rousseau )
=> Tôi ghét sách ; chúng chỉ dậy ta nói về những điều mà ta chẳng biết gì .
25. Let us read and let us dance — two amusements that will never do any harm to the world. ( Voltaire )
=> Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không khi nào làm hại quốc tế này .

sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người

Những câu nói tiếng Anh hay nhất về sách ở trên sẽ làm bạn biết quý trọng sách và đam mê đọc sách hơn. Bạn nên sử dụng những câu nói này để học tiếng Anh giao tiếp nhé, phần mềm luyện nghe – nói của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Sách là kho tàng tri thức của nhân loại hãy nâng niu và đọc, suy ngẫm để nâng cao kiến thức cho bản thân. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên mua thêm một vài quyển sách tiếng Anh để học tiếng Anh hiệu quả nhất. Chúc bạn sẽ thu nhận được nhiều kiến thức và có nhiều điều ý nghĩa bên những cuốn sách hay.

 

Source: https://dpbb.vn
Category: Câu nói hay

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*