Mỹ thuật 6 – Vẽ trang trí – Kẻ chữ in hoa nét thanh – nét đậm docx – Tài liệu text

Mỹ thuật 6 – Vẽ trang trí – Kẻ chữ in hoa nét thanh – nét đậm docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (558.68 KB, 4 trang )

Tiết 26 – Vẽ trang trí.
Kẻ chữ in hoa nét thanh – nét đậm

I/ Mục tiêu bài học:
– Học sinh nắm được đặc điểm của chữ in hoa nét thanh nét đậm, quy tắc
giúp em phân biệt được nét thanh nét đạm.
– Học sinh sắp xếp được các câu ngắn. Bố cục hợp lí, màu sắc rõ ràng đẹp.
– Qua bài, các em yêu thích hơn thể loại trang trí ứng dụng rất phổ biến này.
Có ý thức trình bày đẹp hơn khi viết, kẻ chữ.

II/ Đồ dùng:
1_Đồ dùng:
– Bảng chữ in hoa nét thanh nét đậm.
– Bảng đối chiếu chữ in hoa và chữ có nét thanh đậm: A-> A: B-> B…
– Minh họa 1 số kiểu chữ in hoa nét thanh, đậm khác.
– Khẩu hiệu bài sưu tầm của GV và HS.
2_Phương pháp: Trực quan, giảng giải, gợi mở, thực hành, luyện tập, nhóm
làm việc.

III/ Tiến rình dạy – học:

Thờ
i
gian

Hoạt động của giáo viên
Minh
họa
Hoạt động của
học sinh

Hoạt

động

1
(10’)

Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận
xét: Tìm hiểu đặc điểm chữ in hoa nét
thanh- nét đậm.
– Giới thiệu: Đây là bảng chữ cái đầy
đủ kiểu chữ nét thanh- nét đậm. Gợi ý:
Tên gọi kiểu chữ đã cho biết 1 đặc
điểm nào của chữ ?
– Gợi ý cho h/s nhận ra vị trí nét
thanh, nét đậm: chú ý đến hướng đi
của nét chữ in hoa em đã biết: Có 3
hướng đi lên, sang ngang, xuống.
– Cho h/s xem khẩu hiệu. Nhấn mạnh:
Nắm được kiểu chữ, cách kẻ em sẽ vẽ

Bảng
chữ in
hoa
nét
thanh
nét

đậm

– Quan sát bảng chữ.
– Nêu đặc điểm chữ:
+ Nét thanh: Nằm
ngang hoặc hướng đi
lên.
+ Nét đậm: Nét có
hướng đi xuống.
+ có 3 loại chữ (
chiều ngang không
bằng nhau)
+ Màu sắc: Màu nền
và màu chữ tương
phản
được những khẩu hiệu đẹp, trang trí
thiếp, bìa sách,…

Hoạt

động

2
(5’)

Hướng dẫn học sinh cách trình bày:
– Xem lại 1 khẩu hiệu.
– Nêu vấn đề: Để có bài vẽ đẹp như
thế này, em sẽ phải bắt đầu từ đâu?
( Gợi ý: Xác định kiểu chữ, cách trình

bày)
– Gợi ý và đặt vấn đề:
+ Để chữ có kích thước hợp lí, chiều
cao như nhau, em phải xác định được
chiều nào của chữ? ( Chiều cao)
– Nhắc lại 1 số tác dụng:
+ Viết phác: Để điều chỉnh kích
thước chữ phù hợp.
+ Kẻ nét thẳng của chữ và dùng
compa để vẽ nét cong đều sẽ đẹp hơn.

Vẽ
bảng
Minh
hoạ 4
bước
– Xem tiếp các bìa
sách, truyện, bưu
thiếp, khẩu hiệu.
– Trình bày theo gợi
ý của giáo viên.
– Học sinh khác nhận
xét.
– Nêu và ghi nhớ 4
bước.
1/ Xác định khuôn
khổ chữ ( bố cục), số
dòng chữ.
2/ Viết phác chữ.
3/ Kẻ chữ.

4/ Vẽ màu.

Hoạt

động

3
(25’)

Hướng dẫn học sinh thực hành.
– Nêu nội dung bài thực hành.
– Chú ý quan sát học sinh, giúp đỡ ở
các bước đầu: Xác định số dòng chữ.
Phác chữ bằng bằng cách viết in hoa,
không kẻ ngay từng chữ.
– Kẻ tên trường (Khổ
A4). Có thể trang trí
hoa văn, hình
– Được dùng thước,
compa để kẻ chữ.

Hoạt

động

4
(4’)
Đánh giá kết quả học tập của học sinh:

– Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố
cục chữ.
– Kết luận: Tổng thể, màu sắc. Nhấn
mạnh đặc điểm nét chữ. Cho điểm
đánh giá bài.

Bài
vẽ
của
học
sinh
– Nêu nhận xét về:
cách sắp xếp chữ,
kiểu chữ.
– Chỉ ra được 1 số
điểm cần sửa
– Đánh giá bài A,B,C

* Dặn dò:
– Về nhà: Vẽ tranh hoàn chỉnh, đủ đậm, đều, sắc nét các chữ.
– Xem nội dung bài 27. Đặt mẫu tương tự như hướng dẫn SGK. Quan sát,
so sánh, tập vẽ hình theo “Cách vẽ theo mẫu” đã học.
– Mỗi tổ chuẩn bị 1 siêu, 1 cái cốc.
.. .. .. .. .

Hoạtđộng ( 10 ’ ) Hướng dẫn học viên quan sát, nhậnxét : Tìm hiểu đặc thù chữ in hoa nétthanh – nét đậm. – Giới thiệu : Đây là bảng vần âm đầyđủ kiểu chữ nét thanh – nét đậm. Gợi ý : Tên gọi kiểu chữ đã cho biết 1 đặcđiểm nào của chữ ? – Gợi ý cho h / s nhận ra vị trí nétthanh, nét đậm : quan tâm đến hướng đicủa nét chữ in hoa em đã biết : Có 3 hướng đi lên, sang ngang, xuống. – Cho h / s xem khẩu hiệu. Nhấn mạnh : Nắm được kiểu chữ, cách kẻ em sẽ vẽBảngchữ inhoanétthanhnétđậm – Quan sát bảng chữ. – Nêu đặc thù chữ : + Nét thanh : Nằmngang hoặc hướng đilên. + Nét đậm : Nét cóhướng đi xuống. + có 3 loại chữ ( chiều ngang khôngbằng nhau ) + Màu sắc : Màu nềnvà màu chữ tươngphảnđược những khẩu hiệu đẹp, trang tríthiếp, bìa sách, … Hoạtđộng ( 5 ’ ) Hướng dẫn học viên cách trình diễn : – Xem lại 1 khẩu hiệu. – Nêu yếu tố : Để có bài vẽ đẹp nhưthế này, em sẽ phải khởi đầu từ đâu ? ( Gợi ý : Xác định kiểu chữ, cách trìnhbày ) – Gợi ý và đặt yếu tố : + Để chữ có kích cỡ phải chăng, chiềucao như nhau, em phải xác lập đượcchiều nào của chữ ? ( Chiều cao ) – Nhắc lại 1 số công dụng : + Viết phác : Để kiểm soát và điều chỉnh kíchthước chữ tương thích. + Kẻ nét thẳng của chữ và dùngcompa để vẽ nét cong đều sẽ đẹp hơn. VẽbảngMinhhoạ 4 bước – Xem tiếp các bìasách, truyện, bưuthiếp, khẩu hiệu. – Trình bày theo gợiý của giáo viên. – Học sinh khác nhậnxét. – Nêu và ghi nhớ 4 bước. 1 / Xác định khuônkhổ chữ ( bố cục tổng quan ), sốdòng chữ. 2 / Viết phác chữ. 3 / Kẻ chữ. 4 / Vẽ màu. Hoạtđộng ( 25 ’ ) Hướng dẫn học viên thực hành thực tế. – Nêu nội dung bài thực hành thực tế. – Chú ý quan sát học viên, giúp sức ởcác trong bước đầu : Xác định số dòng chữ. Phác chữ bằng bằng cách viết in hoa, không kẻ ngay từng chữ. – Kẻ tên trường ( KhổA4 ). Có thể trang tríhoa văn, hình – Được dùng thước, compa để kẻ chữ. Hoạtđộng ( 4 ’ ) Đánh giá hiệu quả học tập của học viên : – Gợi ý cho học viên nhận xét về bốcục chữ. – Kết luận : Tổng thể, sắc tố. Nhấnmạnh đặc thù nét chữ. Cho điểmđánh giá bài. Bàivẽcủahọcsinh – Nêu nhận xét về : cách sắp xếp chữ, kiểu chữ. – Chỉ ra được 1 sốđiểm cần sửa – Đánh giá bài A, B, C * Dặn dò : – Về nhà : Vẽ tranh hoàn hảo, đủ đậm, đều, sắc nét các chữ. – Xem nội dung bài 27. Đặt mẫu tương tự như như hướng dẫn SGK. Quan sát, so sánh, tập vẽ hình theo “ Cách vẽ theo mẫu ” đã học. – Mỗi tổ sẵn sàng chuẩn bị 1 siêu, 1 cái cốc … .. .. .. .

Source: https://dpbb.vn
Category: Cách vẽ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*