Bài 4 tạo dáng và trang trí túi xách – Tài liệu text

Bài 4 tạo dáng và trang trí túi xách

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.15 MB, 26 trang )

Môn Mỹ Thuật
Giáo viên: HỒ VĂN QUANG

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Hãy nhắc lại các bước của bài vẽ
theo mẫu: Tĩnh vật (Lọ hoa và quả)?
– Trả lời: Gồm 4 bước.
+ Bước 1: Phác khung hình chung.
+ Bước 2: Ước lượng tỉ lệ bộ phận và phác
nét chính.
+ Bước 3: Vẽ chi tiết.
+ Bước 4: Vẽ màu.

Đây là hình ảnh gì?

Tiết 11 Vẽ trang trí

Tiết 4: Vẽ trang trí
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ TÚI XÁCH

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
I. Quan sát, nhận xét:

Túi xách thuộc thể loại trang trí nào?

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách

I. Quan sát, nhận xét:

THẢO LUẬN

Nhóm 1: Túi xách có những kiểu dáng nào? Thường có các bộ phận nào?
Nhóm 2: Túi xách thường được làm bằng chất liệu gì?
Nhóm 3: Cách thức trang trí túi xách như thế nào ?
Nhóm 4: Em có nhận xét gì về màu sắc túi xách?

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
I. Quan sát, nhận xét:

THẢO LUẬN

Nhóm 1: Túi xách có kiểu vuông, chữ nhật, túi có nét cong…. Túi có thân,
quai xách,..
Nhóm 2: Túi xách thường được làm bằng chất liệu gì?
Nhóm 3: Cách thức trang trí túi xách như thế nào?
Nhóm 4: Em có nhận xét gì về màu sắc túi xách?

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
I. Quan sát, nhận xét:

THẢO LUẬN

Nhóm 1: Túi xách có kiểu vuông, chữ nhật, hình nét cong. Túi có thân,
quai xách,..
Nhóm 2: Túi làm bằng vải, thổ cẩm, da, len,…

Nhóm 3: Cách thức trang trí túi xách như thế nào ?
Nhóm 4: Em có nhận xét gì về màu sắc túi xách?

Vải

Thổ cẩm

MOT SO LOAẽI TUI XACH

Nan tre

Len

Da

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
I. Quan sát, nhận xét:

THẢO LUẬN

Nhóm 1: Túi xách có kiểu vuông, chữ nhật, hình nét cong. Túi có thân,
quai xách,..
Nhóm 2: Túi làm bằng vải, thổ cẩm, da, len,…
Nhóm 3: Túi xách trang trí rất phong phú: bằng mảng hình, họa tiết,….
Nhóm 4: Em có nhận xét gì về màu sắc túi xách?

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách

I. Quan sát, nhận xét:

THẢO LUẬN

Nhóm 1: Túi xách có kiểu vuông, chữ nhật, hình nét cong. Túi có thân,
quai xách,..
Nhóm 2: Túi làm bằng vải, thổ cẩm, da, len,…

Nhóm 3: Túi xách thường được trang trí hoa, lá,con vật, tranh phong cảnh,…
Nhóm 4: Màu sắc rực rỡ, êm dịu, mạnh mẽ,…

KẾT LUẬN:
• Túi xách có nhiều kiểu dáng và được
trang trí theo nhiều cách khác nhau.

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
I. Quan sát, nhận xét:

Trong cuộc sống túi xách có tác dụng gì?
Túi xách không những là vật dụng cần thiết mà còn
làm đẹp cho cuộc sống con người.

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
II. Cách tạo dáng và trang trí túi xách:
1. Tạo dáng
– Tìm hình dáng chung

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
II. Cách tạo dáng và trang trí túi xách:
1. Tạo dáng
– Tìm hình dáng chung
– Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
II. Cách tạo dáng và trang trí túi xách:
1. Tạo dáng
– Tìm hình dáng chung
– Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận
– Xác định vị trí nắp túi, quai túi,..

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
II. Cách tạo dáng và trang trí túi xách:
1. Tạo dáng
– Tìm hình dáng chung
– Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận
– Xác định vị trí nắp túi, quai túi,..
– Hoàn thiện hình dáng túi

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
II. Cách tạo dáng và trang trí túi xách:
1. Tạo dáng
– Tìm hình dáng chung
– Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận

– Xác định vị trí nắp túi, quai túi,..
– Hoàn thiện hình dáng túi

2. Trang trí
– Phác mảng và vẽ họa tiết

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
II. Cách tạo dáng và trang trí túi xách:
1. Tạo dáng
– Tìm hình dáng chung
– Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận
– Xác định vị trí nắp túi, quai túi,..
– Hoàn thiện hình dáng túi
2. Trang trí
– Phác mảng và vẽ họa tiết
– Vẽ màu

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
MỘT SỐ BÀI VẼ THAM KHẢO

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
MỘT SỐ BÀI VẼ THAM KHẢO

Tiết 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách
III. Thực hành:
Tạo dáng và trang trí 1 cái túi xách.

– Vẽ trên giấy A4.
– Chất liệu: màu tùy chọn.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Nhận xét về:
– Hình dáng túi xách hợp lí chưa?
– Cách sắp xếp các họa tiết?
– Màu sắc như thế nào?

CỦNG CỐ
– Hãy nhắc lại các bước để tạo dáng và
trang trí túi xách?
Tìm hình dáng chung
Tạo
dáng

trang
trí túi
xách

Tạo
dáng

Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ
các bộ phận
Xác định vị trí nắp
túi, quai túi,..
Hoàn thiện hình dáng túi

Trang
trí

Phác mảng và vẽ họa tiết
Vẽ màu

DAËN DOØ
– Về nhà hoàn thành bài vẽ (nếu chưa vẽ
xong).
– Chuẩn bị cho bài sau:
Tiết 5: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG
(Tiết 1)

I. Quan sát, nhận xét : THẢO LUẬNNhóm 1 : Túi xách có những mẫu mã nào ? Thường có các bộ phận nào ? Nhóm 2 : Túi xách thường được làm bằng vật liệu gì ? Nhóm 3 : Cách thức trang trí túi xách như thế nào ? Nhóm 4 : Em có nhận xét gì về sắc tố túi xách ? Tiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchI. Quan sát, nhận xét : THẢO LUẬNNhóm 1 : Túi xách có kiểu vuông, chữ nhật, túi có nét cong …. Túi có thân, quai xách, .. Nhóm 2 : Túi xách thường được làm bằng vật liệu gì ? Nhóm 3 : Cách thức trang trí túi xách như thế nào ? Nhóm 4 : Em có nhận xét gì về sắc tố túi xách ? Tiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchI. Quan sát, nhận xét : THẢO LUẬNNhóm 1 : Túi xách có kiểu vuông, chữ nhật, hình nét cong. Túi có thân, quai xách, .. Nhóm 2 : Túi làm bằng vải, thổ cẩm, da, len, … Nhóm 3 : Cách thức trang trí túi xách như thế nào ? Nhóm 4 : Em có nhận xét gì về sắc tố túi xách ? VảiThổ cẩmMOT SO LOAẽI TUI XACHNan treLenDaTiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchI. Quan sát, nhận xét : THẢO LUẬNNhóm 1 : Túi xách có kiểu vuông, chữ nhật, hình nét cong. Túi có thân, quai xách, .. Nhóm 2 : Túi làm bằng vải, thổ cẩm, da, len, … Nhóm 3 : Túi xách trang trí rất phong phú và đa dạng : bằng mảng hình, họa tiết, …. Nhóm 4 : Em có nhận xét gì về sắc tố túi xách ? Tiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchI. Quan sát, nhận xét : THẢO LUẬNNhóm 1 : Túi xách có kiểu vuông, chữ nhật, hình nét cong. Túi có thân, quai xách, .. Nhóm 2 : Túi làm bằng vải, thổ cẩm, da, len, … Nhóm 3 : Túi xách thường được trang trí hoa, lá, con vật, tranh phong cảnh, … Nhóm 4 : Màu sắc rực rỡ tỏa nắng, êm dịu, can đảm và mạnh mẽ, … KẾT LUẬN : • Túi xách có nhiều mẫu mã và đượctrang trí theo nhiều cách khác nhau. Tiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchI. Quan sát, nhận xét : Trong đời sống túi xách có tính năng gì ? Túi xách không những là đồ vật thiết yếu mà cònlàm đẹp cho đời sống con người. Tiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchII. Cách tạo dáng và trang trí túi xách : 1. Tạo dáng – Tìm hình dáng chungTiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchII. Cách tạo dáng và trang trí túi xách : 1. Tạo dáng – Tìm hình dáng chung – Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phậnTiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchII. Cách tạo dáng và trang trí túi xách : 1. Tạo dáng – Tìm hình dáng chung – Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận – Xác định vị trí nắp túi, quai túi, .. Tiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchII. Cách tạo dáng và trang trí túi xách : 1. Tạo dáng – Tìm hình dáng chung – Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận – Xác định vị trí nắp túi, quai túi, .. – Hoàn thiện hình dáng túiTiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchII. Cách tạo dáng và trang trí túi xách : 1. Tạo dáng – Tìm hình dáng chung – Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận – Xác định vị trí nắp túi, quai túi, .. – Hoàn thiện hình dáng túi2. Trang trí – Phác mảng và vẽ họa tiếtTiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchII. Cách tạo dáng và trang trí túi xách : 1. Tạo dáng – Tìm hình dáng chung – Vẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệ các bộ phận – Xác định vị trí nắp túi, quai túi, .. – Hoàn thiện hình dáng túi2. Trang trí – Phác mảng và vẽ họa tiết – Vẽ màuTiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchMỘT SỐ BÀI VẼ THAM KHẢOTiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchMỘT SỐ BÀI VẼ THAM KHẢOTiết 4 : Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xáchIII. Thực hành : Tạo dáng và trang trí 1 cái túi xách. – Vẽ trên giấy A4. – Chất liệu : màu tùy chọn. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬPNhận xét về : – Hình dáng túi xách phải chăng chưa ? – Cách sắp xếp các họa tiết ? – Màu sắc như thế nào ? CỦNG CỐ – Hãy nhắc lại các bước để tạo dáng vàtrang trí túi xách ? Tìm hình dáng chungTạodángvàtrangtrí túixáchTạodángVẽ trục đối xứng, tìm tỉ lệcác bộ phậnXác định vị trí nắptúi, quai túi, .. Hoàn thiện hình dáng túiTrangtríPhác mảng và vẽ họa tiếtVẽ màuDAËN DOØ – Về nhà hoàn thành xong bài vẽ ( nếu chưa vẽxong ). – Chuẩn bị cho bài sau : Tiết 5 : Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG ( Tiết 1 )

Source: https://dpbb.vn
Category: Cách trang trí

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*