Bai 1: Trang tri quat giay – Tài liệu text

Bai 1: Trang tri quat giay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 3 trang )

Giáo án mỹ thuật 8
Ngày soạn: 23/08/2008 Ngày dạy: 25/08/2008
Bài 1:
I. Mục tiêu bài học :
– HS hiểu về ý nghĩa và các hình thức trong trang trí quạt giấy
– HS biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy
– HS trang trí được quạt giấy bằng các hoạ tiết đã học và vẽ màu tự do theo cảm nhận
của các em.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng dạy học
a. Giáo viên
– Một vài quạt giấy và một số loại quạt khác có hình dáng và kiểu trang trí khác nhau.
– Hình vẽ gợi ý các bước tiến hành trang trí quạt giấy, bài vẽ của học sinh năm trước
(nếu có)
b. Học sinh:
– Sưu tầm hình ảnh các loại quạt để tham khảo
– Giấy vẽ, giấy màu, bút chì, kéo, compa, màu vẽ …
2. Phương pháp dạy học
– Phương pháp vấn đáp – Phương pháp thảo luận
– Phương pháp nêu vấn đề – Phương pháp luyện tập
III. Tiến trình dạy – học
1. Giáo viên ổn định tổ chức lớp, giới thiệu bài mới
2. Nội dung
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: (Hướng dẫn học sinh quan sát,
nhận xét)
Giáo viên cho học sinh xem một số mẫu
quạt giấy
Giáo viên gợi ý để học sinh thấy được cơng
dụng của quạt giấy:
+ Được dùng ở đâu?

+ Có nhiều loại quạt khơng? (Phân loại theo
cơng dụng)
+ Hình dáng của quạt như thế nào?
+ Quạt được trang trí như thế nào?
Giáo viên tóm tắt lại câu trả lời của học sinh
I. Quan sát, nhận xét

– HS lắng nghe và trả lời
– Trong đời sống, trong trang trí….
– Quạt giấy, quạt nan, (quạt treo tường)…
– Dạng nửa hình tròn
– Bồi giấy ở hai mặt và được trang trí đẹp
mắt
GV Đinh Đức Quang
Vẽ trang trí
TRANG TRÍ QUẠT GIẤY
Tuần 1
Giáo án mỹ thuật 8
đồng thời mở rộng cho HS thấy sự phong phú
của màu sắc và cách trang trí quạt giấy.
Hoạt động 2: (Hướng dẫn học sinh tạo dáng
và trang trí quạt)
Giáo viên cho học sinh xem một số bộ phận
của chiếc quạt
Giáo viên giới thiệu cách tạo dáng cơ bản qua
câu hỏi gợi mở
– Quạt gồm mấy phần?
– Quạt có hình dáng như thế nào?
Giáo viên giới thiệu cách trang trí quạt giấy
Giáo viên cho học sinh xem một số mẫu

quạt giấy đã được trang trí và đặt câu
hỏi cho học sinh phát hiện – trả lời
(trang trí thường có bố cục như thế nào?)
Các thể thức bố cục? (Phác mảng)
– Các hoạ tiết nào thường hay dùng để trang trí
?(hoa văn trang trí phải phù hợp với nội dung)
– Màu sắc được sử dụng như thế nào? (để quạt
mát hay treo tường, trong biểu diễn nghệ
thuật)
Giáo viên củng cố lại cho HS các bước tạo
dáng và trang trí cho HS nắm rõ hơn.
Hoạt động 3: (Hướng dẫn học sinh làm bài)
– Giáo viên cho 1 HS nêu ý tưởng, nội dung từ
đó hướng dẫn mẫu từ đó định hướng cho HS
khác.
– Giáo viên tuỳ vào từng bài, ý tưởng của từng
học sinh mà có cách hướng dẫn cụ thể
 Giáo viên cho HS khoảng thời gian nhất
định (khoảng 10 – 20 phút) để HS tập trung
vào bài vẽ của mình
HS lắng nghe và ghi chép những điều
chính
II. Tạo dáng và trang trí quạt giấy
HS quan sát và thảo luận cách tạo dáng
1.Tạo dáng:

– 2 phần (giấy, thân và nan quạt)
– Thường là ½ hình tròn và có thể biến
dạng tuỳ theo ý định của người thiết kế
2. Trang trí

– Bố cục chắc, khoẻ, cân đối, hài hồ, với
các thể thức đối xứng, phá cách, hoặc trang
trí bằng đường diềm
– Hoạ tiết hoa lá, chim thú, hình mảng …
Màu sắc phải phù hợp với mục đích sử
dụng quạt
HS thảo luận và ghi các ý chính theo nội
dung câu hỏi
III. Luyện tập
-HS lấy giấy, bút … đồ dùng cần thiết để
tiến hành bài làm theo ý tưởng của mình
– HS tiến hành làm bài theo thời gian quy
định
GV Đinh Đức Quang
Thân quạt
Nan quạt
Giáo án mỹ thuật 8
– HS dán bài theo từng tổ sau khi đã hết giờ
làm bài
– HS tiến hành nhận xét bài vẽ theo ý mình
Hoạt động 4: (Đánh giá kết quả học tập)
GV cho HS treo bài: tuỳ từng mức độ hồn thành mà cho HS nhận xét về cách trang trí
dựa trên tiêu chí về: bố cục, hình vẽ và cách vẽ màu sắc.
GV cho học sinh nhận xét, xếp loại động viên, khuyến khích lệ những bài khá, những bài
chưa tốt cần cố gắng hơn
* Dặn dò:
– HS hồn thành nốt bài vẽ ở nhà (nếu chưa xong) và nộp lại vào đầu tuần sau
– HS xem trước bài và chuẩn bị cho bài học sau.

* Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
GV Đinh Đức Quang
+ Có nhiều loại quạt khơng ? ( Phân loại theocơng dụng ) + Hình dáng của quạt như thế nào ? + Quạt được trang trí như thế nào ? Giáo viên tóm tắt lại câu vấn đáp của học sinhI. Quan sát, nhận xét – HS lắng nghe và vấn đáp – Trong đời sống, trong trang trí …. – Quạt giấy, quạt nan, ( quạt treo tường ) … – Dạng nửa hình tròn trụ – Bồi giấy ở hai mặt và được trang trí đẹpmắtGV Đinh Đức QuangVẽ trang tríTRANG TRÍ QUẠT GIẤYTuần 1G iáo án mỹ thuật 8 đồng thời lan rộng ra cho HS thấy sự phong phúcủa sắc tố và cách trang trí quạt giấy. Hoạt động 2 : ( Hướng dẫn học viên tạo dángvà trang trí quạt ) Giáo viên cho học viên xem một số ít bộ phậncủa chiếc quạtGiáo viên ra mắt cách tạo dáng cơ bản quacâu hỏi gợi mở – Quạt gồm mấy phần ? – Quạt có hình dáng như thế nào ? Giáo viên ra mắt cách trang trí quạt giấyGiáo viên cho học viên xem một số ít mẫuquạt giấy đã được trang trí và đặt câuhỏi cho học viên phát hiện – vấn đáp ( trang trí thường có bố cục tổng quan như thế nào ? ) Các thể thức bố cục tổng quan ? ( Phác mảng ) – Các hoạ tiết nào thường hay dùng để trang trí ? ( hoa văn trang trí phải tương thích với nội dung ) – Màu sắc được sử dụng như thế nào ? ( để quạtmát hay treo tường, trong trình diễn nghệthuật ) Giáo viên củng cố lại cho HS các bước tạodáng và trang trí cho HS nắm rõ hơn. Hoạt động 3 : ( Hướng dẫn học viên làm bài ) – Giáo viên cho 1 HS nêu sáng tạo độc đáo, nội dung từđó hướng dẫn mẫu từ đó khuynh hướng cho HSkhác. – Giáo viên tuỳ vào từng bài, sáng tạo độc đáo của từnghọc sinh mà có cách hướng dẫn đơn cử  Giáo viên cho HS khoảng chừng thời hạn nhấtđịnh ( khoảng chừng 10 – 20 phút ) để HS tập trungvào bài vẽ của mìnhHS lắng nghe và ghi chép những điềuchínhII. Tạo dáng và trang trí quạt giấyHS quan sát và bàn luận cách tạo dáng1. Tạo dáng : – 2 phần ( giấy, thân và nan quạt ) – Thường là ½ hình tròn trụ và hoàn toàn có thể biếndạng tuỳ theo dự tính của người thiết kế2. Trang trí – Bố cục chắc, khoẻ, cân đối, hài hồ, vớicác thể thức đối xứng, phá cách, hoặc trangtrí bằng đường diềm – Hoạ tiết hoa lá, chim thú, hình mảng … Màu sắc phải tương thích với mục tiêu sửdụng quạtHS đàm đạo và ghi các ý chính theo nộidung câu hỏiIII. Luyện tập-HS lấy giấy, bút … vật dụng thiết yếu đểtiến hành bài làm theo sáng tạo độc đáo của mình – HS triển khai làm bài theo thời hạn quyđịnhGV Đinh Đức QuangThân quạtNan quạtGiáo án mỹ thuật 8 – HS dán bài theo từng tổ sau khi đã hết giờlàm bài – HS thực thi nhận xét bài vẽ theo ý mìnhHoạt động 4 : ( Đánh giá hiệu quả học tập ) GV cho HS treo bài : tuỳ từng mức độ hồn thành mà cho HS nhận xét về cách trang trídựa trên tiêu chuẩn về : bố cục tổng quan, hình vẽ và cách vẽ sắc tố. GV cho học viên nhận xét, xếp loại động viên, khuyến khích lệ những bài khá, những bàichưa tốt cần cố gắng nỗ lực hơn * Dặn dò : – HS hồn thành nốt bài vẽ ở nhà ( nếu chưa xong ) và nộp lại vào đầu tuần sau – HS xem trước bài và chuẩn bị sẵn sàng cho bài học kinh nghiệm sau. * Rút kinh nghiệm tay nghề sau giờ dạy : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. GV Đinh Đức Quang

Source: https://dpbb.vn
Category: Cách trang trí

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*